Sök
  • Handbok för vuxna
  • av Louise Wester & Johanna S Remgard
Sök Meny

Sjukt fett häng!

Ungdomsvärldens uttryck vänder sig till alla vuxna som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som till exempel lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser.

Tyngdpunkten i handboken ligger på

  • ordkunskap och terminologi
  • förkortningar vid sms, chatt etc.
  • olika moderna fenomen, särskilt på sociala medier
  • vuxna, goda strategier för att närma sig ungdomar.

Några avsnitt ägnas även så kallade ”spaningar”, som med inkännande humor sätter fingret på hur språkbruket förändras över tid och missförstånd uppstår mellan generationerna.

Ungdomsvärldens uttryck är producerad och tänkt just som en handbok – att ha nära till hands och kunna konsultera i sin vardag och/eller sitt arbete.

Ritande Mamman är ett alias för Louise Wester, som har gjort alla illustrationer i boken.

Författare: Louise Wester & Johanna Szemenkar Remgard.
Illustrationer: Louise Wester.
Ungdomsvärldens uttryck